Forma pochówku zmarłego

Zgodnie z wiarą chrześcijańską, pochówek zmarłej osoby związany jest czy też wynika głównie z silnego przekonania o tym, że kiedyś w przyszłości nadejdzie czas, w którym nastąpi dzień zmartwychwstania. W związku z tym faktem wiara chrześcijańska przewiduje dwie akceptowalne formy pochówku zmarłego. Jest to forma w stylu pogrzeby tradycyjnego z wykorzystaniem trumny i pogrzebu na cmentarzu oraz nieco bardziej nowoczesna metoda, jaka jest pogrzeb z zastosowaniem kremacji i pochówkiem szczątek zmarłego w urnie.

Pochówek może odbyć się w krypcie ziemnej lub w ścianie zwanej kolumbarium. Jeszcze jakieś kilkanaście lat temu opcja pochówku kremacyjnego była raczej mało popularna, gdyż wiązała się z potrzebą czy też koniecznością ponoszenia dość dużych kosztów finansowych. Na dzień dzisiejszy jednak jest ona dużo tańsza, a co za tym idzie znacznie częściej wybierana.

Oczywiście wybór formy jest zależny w dużej mierze od woli zmarłego, a w przypadku braku jej konkretnego określenia od zaopatrywania osoby przygotowującej czy tez zlecającej pogrzeb.